Οι κληρικοί των έσχατων καιρών.

Το μίσος καί ό ξεπεσμός τών κληρικών θα είναι τόσο μεγάλος, ώστε μόνον ελάχιστοι άπό τούς Ιερείς θα διατηρήσουν ακμαία τήν πίστη τους, θα τρέχωμε χιλιόμετρα νά συναντήσωμε καλό κληρικό. Οι περισσότεροι θα πέσουν ή στην σάρκα ή στο χρήμα. Αύτό όμως δέν θά πρέπει νά θορυβήση τό Χριστιανό, άλλά νά τόν δυναμώση νά άναλάβη τήν σκυτάλη τής ένημέρωσης τών συνανθρώπων του γιά νά ...
Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology