Ο αντίχριστος | η καταγωγή και τα άνομα έργα του

Ο Αντίχριστος θα έρθει και θα γεννηθεί, όπως το λέει και ο Άγιος Ιππόλυτος Ρώμης, από διεφθαρμένη γυναίκα, όχι πραγματική παρθένα, από το λαό των Εβραίων και τη φυλή του Δαν. Κάποια πονηρά πνεύματα, που θα σταλούν στον κόσμο, θα βάλουν στους ανθρώπους τις πιο ανώτερες σκέψεις για τον Αντίχριστο, που θα είναι η γενική ικανοποίηση και η τυφλή υπακοή σ’ αυτόν. Αυτός θα παρουσιαστεί με τέτοια μορφή που θα ξεγελάσει όλους τους ανθρώπους· θα έλθει...


Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology