Χωρίς τίτλο

 

1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   ΕΟΡΤΗ   ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ & ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣΤὴν Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2023 πανηγυρίζει ὁ τρισυπόστατος Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου Σιατίστης, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, εἰς τοὺς ὁποίους εἶναι ἀφιερωμένο τὸ βὀρειο κλῖτος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μὲ τὸ ἑξῆς πρόγραμμα:

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  5:30μμ: Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ΄ ἀρτοκλασίας.

1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  7:30 πμ: Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Σ ἐπὶ τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, Πανηγυρικὸς Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία.

Κατὰ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου θὰ τίθενται πρὸς προσκύνησιν τὰ Ἱερὰ  Λείψανα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology