Το Ισραηλιτικό κράτος στο τέλος του κόσμου, τα ρυπαρά έθνη και ο Αντίχριστος | Άγιος Ανδρέας Σαλός.

Ο Θεός θα επανασυστήσει το ισραηλιτικό κράτος, για να βασιλεύσει στη γη μέχρι το τέλος του κόσμου. Κατά τον ερχομό του αντιχρίστου θα πλανηθούν πρώτοι οι Ιουδαίοι. Το έτος εκείνο θ’ ανοίξει ο Κύριος τις πύλες των Ινδιών που έκλεισε ο βασιλιάς των Μακεδόνων Αλέξανδρος. Θα βγουν τότε απ’ εκεί οι εβδομήντα δύο βασιλείς με τον λαό τους, τα λεγόμενα βδελυρά έθνη, που είναι ...
Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology