Μέγας βασίλιος, είδε σε όραμα την Παναγία. Το τέλος του Ιουλιανού του παραβάτη.

Ο Άγιος είδε σε οπτασία, μια μεγάλη ουράνια στρατιά, να κυκλώνει το όρος και στη μέση να κάθεται σε θρόνο μια γυναίκα (η Παναγία)  η οποία γυναίκα είπε στους αγγέλους να της φέρουν τον Μερκούριο. Κατόπιν προσκάλεσε τον Άγιο Βασίλειο και του έδωσε ένα βιβλίο που ήταν γραμμένη όλη η δημιουργία της κτίσεως κι έπειτα του ανθρώπου.Το νόημα της οπτασίας του βιβλίου, ήταν...
Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology