Μίλησα με τον Άγιο Βασιλιά Ιωάννη | Έτοιμος να εμφανιστεί ο μαρμαρωμένος Βασιλιάς

«… Όπου θα μου ειπούνε πηγαίνω, μου λέγει, μου λένε μόνον τον τόπον, την ονομασίαν, και πηγαίνω, και κάνω τρεις μέρες εις την εκκλησίαν του κάθε τόπου, και τότε λαβαίνω οδηγίες. Τι είδα εδώ εις την χριστιανοσύνη, οποία ασέβεια και απιστία! τι κάνουν οι παπάδες και οι δεσποτάδες και οι άλλοι όλοι;» Ο Βασιλιάς Ιωάννης δρα ασταμάτητα κατά το θείο θέλημα. Κινείται και εμφανίζεται όπως οι Άγιοι ...
Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology