Όλοι μαζί από ἀπὸ Δευτέρα μέχρι καὶ Πέμπτη, στον Παρακλητικὸ κανόνα πρὸς τὸν Ἅγιο Νικηφόρο τὸν Λεπρό,

Κατόπιν εὐλογίας τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, τελεῖται καθημερινὰ ἀπὸ Δευτέρα μέχρι καὶ Πέμπτη, ὁ Παρακλητικὸς κανόνας πρὸς τὸν Ἅγιο Νικηφόρο τὸν Λεπρό, στὸ ὑπὸ ἀνέγερση Παρεκκλήσιό του, στὴν κοινότητα Περιστερώνας, ἐνόψει τῆς δοκιμασίας πού ἐπέρχεται ἡ ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὴ λοιμικὴ ἀσθένεια τοῦ λεγόμενου "κορονοϊοῦ".  Οἱ πιστοὶ μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν καὶ νὰ στέλνουν ὀνόματα γιὰ τὶς Παρακλήσεις στὸ  email:
agiosnikiforosolepros@gmail.com
Παρακάτω Μπορείτε να βρείτε και τον παρακλητικό κανώνα..

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πιὸ πάνω ἐνέργειας, εἶναι ἐκπληκτικὸ καὶ θεωρήσαμε σωστὸ ὅπως γίνει γνωστὸ σὲ ὅλους, πρὸς δόξα Θεοῦ πάντοτε. Τα ὀνόματα πού ἔρχονται μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς διεύθυνσης πού δώσαμε εἶναι χιλιάδες. Ἐπίσης πολλοὶ πιστοὶ , μᾶς ἀναφέρουν στὰ μηνύματά τους, πὼς τελοῦν καὶ αὐτοὶ τὴν Παράκληση στὸ σπίτι τους. Βλέποντας λοιπὸν τὸ ἀποτέλεσμα αὐτό, θὰ θέλαμε νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους γιὰ τὴν ἀνταπόκριση νὰ ἑνώσετε μαζί μας τὶς προσευχές σας καὶ νὰ διαβεβαιώσουμε πὼς θὰ συνεχίσουμε ἀκόμη πιὸ ἔντονα τὶς Δεήσεις μας "ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιὰ καρδία" πρὸς τὸν Θαυματουργό μας Ἅγιο, ὥστε ὁ Πανάγαθος Θεὸς ἀπαλλάξει σύντομα τὸν κόσμο του ἀπὸ τὴν ὀλέθρια αὐτὴ μάστιγα ποὺ ἔφερε ἡ ἀσθένεια , καὶ μᾶς ἐνισχύσει πνευματικὰ ὥστε νὰ ὁδηγούμαστε καθημερινὰ πρὸς ἀληθινὴ μετάνοια καὶ νὰ ζοῦμε ἔτι καὶ ἔτι μέσα στὴ Χάρη τοῦ Παναγίου Του Πνεύματος .

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ:

Email: agiosnikiforosolepros@gmail.com

Ψάλλει χορὸς ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology