Να αγαπάς!


Ἃμα ἀγαπᾶς καί δέ ζητᾶς τήν ἀγάπη τῶν ἄλλων, ὃλοι θά ἔρχονται κοντά σου.
Εἶναι μυστικό.

Μυστικά θά τούς ἀγαπᾶς
καί ἐκεῖνοι θά τό
καταλαβαίνουν καί θάσοῦ
στέλνουν κι ἀπό μακριά
ἀκόμη τά καλά τους
αἰσθήματα.
Κατάλαβες;


Άγιος Πορφύριος

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology