"πνευματικὴ πανδαισία πάνω στὸ Θαβὼρ" π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλου

Φίλοι μου άγαπητοί, πάνω στὸ Θαβὼρ οἱ Μαθητὲς, βρέθηκαν μέσα στὸ ἄκτιστο Φῶς τοῦ Χριστοῦ καὶ Τὸν εἶδαν ἀπ' ἔ ξ ω τους καίτοι ἐνισχυμένοι ἀπὸ τὴ θεία Χάρη..
Στὴ θεία Λειτουργία, ὅπου φλεγόμενο Θαβὼρ γίνεται ἡ ἁγία Τράπεζα, "παραμερίζοντας" τὸ τέμπλο ἡ φωτεινὴ θεία Χάρη μεταφέρει...
ἐκεῖθεν τὸ Θαβὼρ στὶς δεκτικὲς καρδιὲς λειτουργῶν καὶ λειτουργούμενων καὶ αὐτοὶ βλέπουν τὸ Χριστό μας μεταμορφωμένο μ έ σ α τους, κάτι ἀσύλληπτο καὶ γιὰ τοὺς μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ τότε. Μέσα σὲ μιὰ τέτοια πνευματικὴ πανδαισία ἡ ὄντως μεταμορφωμένη Παναγία μας, τόσο, ὅσο κανένας ἄνθρωπος πάνω στὴ γῆ, πρωταγωνιστεῖ καθιστώντας ἀσφαλῆ τὰ "σύνορα" τῆς καρδιᾶς μας, ἀφοῦ μᾶς ἔχει Θεοτοκοφρούρητα καὶ Παναγιοσκέπαστα τὰ παιδιά Της.

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology